Начало / Партньори & клиенти

Партньори & клиенти

По-долу са изброени основните ни партньори и клиенти:

 • Асоциация на парковете в България
 • Agrotec SPA
 • Българско дружество за защита на птиците
 • Геософт ЕООД
 • Данон Сердика АД
 • Девелор България ООД
 • Денкщат България ООД
 • Дирекция на Национален парк "Пирин"
 • Дирекция на Национален парк „Централен Балкан”
 • Дирекция на Природен парк „Витоша”
 • Държавно горско стопанство Борима
 • Държавно горско стопанство Борино
 • Ейвън Козметикс България ЕООД
 • Ей Си Джи ООД
 • Екоконсулт 97 ЕООД
 • Енерго-Про България АД
 • ЕТ „Красимир Красенов – Тихият кът 91”
 • Кавангард ООД
 • Кей Джи Ди Консулт ООД
 • Коджент Консултинг ООД
 • Крафт Фуудс България АД
 • Ландарт студио ООД
 • Марсилея ЕООД
 • Местна Инициативна Рибарска Група „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат”
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Национална Компания Индустриални Зони ЕАД
 • НЕПКон България ЕООД
 • Община Доспат
 • Община Перущица
 • Орбис план АД
 • Ронал-Експо ООД
 • “Ръководство на въздушното движение” ДП
 • Сдружение "Байкария"
 • Сдружение за дива природа "Балкани"
 • Сдружение „Клуб „Еделвайс”
 • Сдружение „Инициативна група „Витоша”
 • Сдружение „Ново бъдеще за Доспат”
 • Сдружение „Местен съвет по туризъм – Доспат”
 • Сдружение „Местна инициативна група – Доспат 2006”
 • Сдружение "Риби и такъми"
 • Силва-2003 ООД
 • СИТИБАНК Европа АД
 • СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството”
 • СНЦ „Екофорум за природата”
 • СНЦ „Зелени Балкани”
 • СНЦ "Орфей и Доспат"
 • Спация Уайлдлайф ООД
 • Флорикс ООД
 • Фондация „Тайм – Екопроекти”
 • WWF – Дунавско-Карпатска програма
 • IEFC – EFIATLANTIC, France
 • Pelgrum Vink Materialen BV, Netherlands

Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел