Начало / Услуги

Услуги

Извършваме анализи, оценки и предпроектни проучвания, разработване и изпълнение на проекти, изготвяне и оценка на стратегии, планове и програми, подготовка и осъществяване на обучения и екипни мероприятия, предоставяне на консултански услуги в сферата на горската сертификация, предоставяне на специализирани услуги свързани с географски информационни системи (ГИС), производство и търговия с горски репродуктивни материали.

Работим предимно в следните сфери:

  • опазване и възстановяване на околната среда и биологичното разнообразие
  • управление на екосистеми и защитени територии
  • устойчиво използване на природните ресурси
  • природосъобразно селско и горско стопанство
  • горска сертификация за управление на гори и проследяване на продукцията по системите на FSC и PEFC
  • развитие на екотуризъм
  • опазване на климата и борба с опустиняването
  • развитие и използване на информационните технологии
  • организационно развитие и изграждане на капацитет.

Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел