2009

Изготвяне на Програма за опазване/ управление на околната среда на Община Доспат
Възложител: Общинска администрация Доспат

Извършване на ГИС анализи и изготвяне на тематични карти по природозащитни проекти (Възложител: Денкщат България ООД)
Организиране на фирмено мероприятие за работа в екип включващо природозащитни дейности на територията на ПП „Витоша”
Възложител: СИТИБАНК N. A. – клон София

Изготвяне на проекто предложение „Възстановяване на приоритетни горски местообитания в НАТУРА 2000 места” към Фонда за подкрепа на НПО – EEA Grants
Възложител: Сдружение „Инициативна група Витоша”

Организиране на фирмено мероприятие за работа в екип включващо природозащитни дейности на територията на ПП „Витоша”
Възложител: Ейвън Козметикс България ЕООД

Изготвяне на система за мониторинг на биологичното разнообразие за Челопеч Майнинг ЕАД
Възложител: Денкщат България ООД

Предоставяне на консултантска/ техническа помощ на Общински администрации и Дирекции на природни паркове при разработването на трансгранични проекти по Проект „Техническа помощ за подготовка на проекти по Програма ФАР-ТГС България – Турция, проект BG 2006/018-385.01.04.04”
Възложител: Кавангард ООД

Предоставяне на консултантска/ техническа помощ на Регионални дирекции по горите при разработването на трансгранични проекти по Проект „Техническа помощ за подготовка на проекти по Програма ФАР-ТГС България – Румъния, проект BG 2006/018-386.01.03-04”
Възложител: Кавангард ООД

Организиране на фирмено мероприятие по възстановяване на горски екосистеми на територията на Природен парк „Витоша” с екипа на Данон Сердика АД
Възложител: Сдружение „Инициативна група Витоша”

Сценариен план и консултации за заснемането на филм за горите в ПП „Витоша”
Възложител: Сдружение „Клуб Еделвайс”


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел