2008

Управление на проект „Зелен кът Тойота”, финансиран от Toyota Fund for Europe, Тойота Балкани ЕООД
Възложител: Сдружение „Инициативна група Витоша”

Основна оценка на дейностите на Държавно горско стопанство „Кости” и Държавна дивечовъдна станция „Росица” в процеса на горска сертификация по системата на FSC
Възложител: WWF, Дунавско – Карпатска Програма България

Организиране на фирмено мероприятие за работа в екип, включващо природозащитни дейности (залесяване) на територията на Природен парк „Витоша”
Възложител: ЕнергоПро – България АД

Изготвяне на предпроектни проучвания и консултации на общински администрации за финализиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество България - Гърция, BG 2005/017- 454.04.01.02-02
Възложител: Коджент Консултинг ООД / Euro Consultants SA

Аеро-фото заснемане на горските екосистеми на територията на Природен парк „Витоша”
Възложител: Дирекция на ПП „Витоша”

Анализ на емисиите CO2 отделяни при дейността на „Тойота Балкани” ЕООД и изготвяне на препоръки за дейности по тяхното компенсиране
Възложител: Сдружение „Инициативна група Витоша"

Изготвяне на Оценка за съвместимост с целите на НАТУРА 2000 за инвестиционно предложение „Добив и преработка на златосъдържащи руди от проучвателна площ Крумовград”
Възложител: Денкщат България ООД

Изготвяне на социални оценки и предоставяне на консултации в процеса на горска сертификация по системата на FSC за Държавно горско стопанство Златоград и Държавна дивечовъдна станция Беглика
Възложител: Кей Джи Ди Консулт ООД

Организиране на мероприятие за работа в екип включващо природозащитни дейности на територията на Защитена местност „Караджа дере”, община Доспат
Възложител: Крафт Фуудс България


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел