2007

Изготвяне на проект „Възстановяване и устойчиво управление на горските екосистеми на територията на ПП „Витоша”, финансиран по Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд
Бенефициенти: Сдружение „ИГ Витоша” / Сдружение Горичка

Изготвяне на методика за оценка на количествата натрупан/ неутрализиран въглероден диоксид (CO2) в различни типове гори в България
Възложител: Сдружение „ИГ Витоша”

Предоставяне на консултантска подкрепа за разработване и изпълнение на проект „Развитие на нови екотуристически продукти и услуги на база биологичното разнообразие в ЗМ „Триградско ждрело” финансиран по Програмата за демонстрационни проекти на ГЕФ/ПРООН Проект „Родопи”
Бенефициент: Пещерен клуб „Силивряк”

Консултантска подкрепа за разработване и изпълнение на проект „Развитие на община Доспат като устойчива туристическа дестинация” финансиран по Програмата за демонстрационни проекти на ГЕФ/ПРООН Проект „Родопи”
Бенефициент: Сдружение “Местен съвет по туризъм Доспат”

Изготвяне на стратегия за развитието на екотуризма в местност „Лисичево – Чурал”/ община Девин
Възложител: Компютърнет Консултинг ООД” / Сдружение „Лисичево – Чурал”

Организиране на обществени консултации относно обявяването и управлението на горски Натура 2000 места в Северна България по проект финансиран от Програма ФАР, CSDP 2004
Възложител: Асоциация на парковете в България

Осигуряване на специализирани преводачески услуги за изпълнението на екологични проекти
Възложител: Геософт ООД

Изготвяне на стратегия за развитието на община Доспат като устойчива туристическа дестинация”
Възложител: „Кей Джи Ди Консулт” ООД” / Сдружение “Местен съвет по туризъм Доспат”

Консултантска подкрепа за изготвянето на природозащитен образователен филм „За мечките и хората”
Възложител: Сдружение „Клуб Еделвайс” / ПК „Силивряк”

Разработване на проект „Зелен кът Тойота” финансиран от Toyota Fund for Europe, Тойота Балкани ЕООД
Бенефициент: Сдружение „Инициативна група Витоша”


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел