Начало / Услуги / Стратегическо планиране

Стратегическо планиране

Доброто планиране е първата стъпка към постигане на Вашите цели.

Екипът ни има дългогодишен опит в разработване, оценка, актуализиране и изпълнение на стратегии, планове и програми в разнообразни области и на различни административни или управленски нива съгласно изискванията на националното и европейско законодателство.

Предлагаме и извършване на предварителни проучвания или анализи (тематични, SWOT и др.) или оценка на нужди, идентифициране на проблеми, планиране на приоритети, мерки и дейности за тяхното решаване и постигане на поставените цели.


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел