Начало / Услуги / Гори, околна среда и биоразнообразие

Гори, околна среда и биоразнообразие

Разполагаме с експерти (еколози, биолози и сертифицирани лесовъди) с доказан опит в сферата на устойчивото горско стопанство, опазване и възстановяване на околната среда, управление на защитени територии, проучване, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. 

Предлагаме набор от специализирани услуги, свързани с извършване на социални и екологични оценки, проучване на биологичното разнообразие, горскостопанско планиране, управление на гори, залесяване, борба с ерозията, възстановяване на увредени горски екосистеми и местообитания.

Извършваме оценки на въздействието от инвестиционни проекти върху околната среда и биоразнообразието, имаме опит в извършването на социални и екологични оценки, проучването на биологичното разнообразие, разработването, актуализирането и изпълнението на планове за управление на защитени територии.

Предлагаме и оценки за количествата СО2, отделяни при работата на организации или компании, възможностите за тяхното редуциране и компенсиране (офсет) чрез  дейности по създаване на нови гори в България, които организираме изцяло.

Имаме опит в организирането на компенсаторни залесявания и други дейности, насочени към постигане на въглероден неутралитет и намаляване въздействието върху околната страна от работата на нашите партньори. 


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел