2017

Предоставяне на техническа помощ за изготвяне на правила за обозначаване на защитени територии. Възложител: Геософт ЕООД по задание на Министерството на околната среда и водите.


Изготвяне на процедури и насоки за прилагане на Националния FSC стандарт за България (по проект 40000578, 400660 на IKEA). Възложител: WWF - Дунавско-Карпатска програма България.


Предоставяне на експертни услуги за извършване на одити по системите за горска сертификация за управление на гори и веригите за проследяване на продукцията (FSC® Chain of Custody) Възложител: Soil Association Certification Limited.


Специализиран превод на документи свързани с горската сертификация. Възложител: НЕПКон България ЕООД.


Осигуряване на горски репродуктивни материали за наши партньори на национално и международно ниво.


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел