2018

Разработване и внедряване на Система за надлежна проверка за снабдяване с FSC® контролирани материали в съответствие с Изискванията за снабдяване с FSC контролирана дървесина (FSC-STD-40-005 V 3-1). Възложител: Монди Стамболийски ЕАД.


Предоставяне на експертни услуги за извършване на одити по системите за горска сертификация за управление на гори и веригите за проследяване на продукцията (FSC® Chain of Custody) Възложител: Soil Association Certification Limited.


Предоставяне на консултантски услуги по изготвяне на тръжна документация и специализиран превод на технически документи. Възложител: Björkemar Construction & Consulting "BCC" AB, Sweden.


Изготвяне и подаване на концепция на проект по програма LIFE 2018 Nature & Biodiversity. Възложител: Югозападно държавно предприятие ДП, Благоевград.


Подготовка и провеждане на специализирано обучение по горска сертификация. Възложител: WWF - Дунавско-Карпатска програма България.


Предоставяне на консултантски услуги за разработване на процедури за сертификация (FSC® Chain of Custody)и обучение на персонала по прилагането им. Възложител: Алма Хоум ООД.


Осигуряване на горски репродуктивни материали за наши партньори на национално и международно ниво.


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел