Начало / Услуги / Горска сертификация

Горска сертификация

Предлагаме набор от специализирани услуги, свързани с подготовката, въвеждането и прилагането на изискванията/стандартите за горска сертификация по управление на гори и проследяване на продукцията по системите на FSC и PEFC

Имаме опит в извършването на социално-икономически и екологични оценки, подготовка и провеждане на специализирани обучения, разработване на сертификационни стандарти и документирани процедури за прилагане на сертификационни изисквания от сертифицирани организации, одитиране и оценка на съответствието със сертификационните изисквания и стандарти по системите за горска сертификация на Forest Stewardship Council (FSC) и Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел