Начало / Новини

НовиниСоциални оценки за горска сертификация

22.12.2015

Приключва работата по изготвяне на оценки за социалното въздействие от работата на 8 горски и ловни стопанствата в обхвата на РДГ Пловдив в т.ч. ДГС Пловдив, ДЛС Тракия, ДЛС Кормисош, ДГС Асеновград, ДГС Първомай, ДГС Карлово, ДГС Хисар и ДГС Клисура.

Интерактивна карта на Високи Западни Родопи

26.06.2015

Приключи работата на "ПИ ДИ ЕМ Сървисис" ООД по изпълнение на малка обществена поръчка с предмет „Картиране на Рибарска област „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат” и изготвяне на онлайн база данни с интерактивна карта“.

Проучване на добри практики за устойчив туризъм

04.03.2015

Екип на "ПИДИЕМ Сървисис" ООД извърши обследване на добри практики, свързани с развитието на устойчив туризъм около водни обекти на национално и международно ниво.

Работна среща за старите гори

08.12.2014

На 05.12.2014 г., в хотел Рила, гр. София се проведе експертна среща за обсъждане на концептуални проблеми при определянето на територии за осигуряване на гори във фаза на старост (ГФС).

Интерактивна карта за РО "Главиница-Тутракан-Сливо поле"

28.11.2014

Приключи работата ни по картиране на основните обекти за туризъм на територията на Рибарска област "Главиница-Туртака-Сливо поле" и разработването на онлайн интерактивна карта http://gts-map.org/.

Обществено представяне на План за управление на резерват "Тисата"

21.11.2014

Проектът на План за управление на резерват "Тисата", разработен от експертен екип на "ПИДИЕМ Сървисис" ООД, ще бъде представен пред обществеността на 25.11.2014 г. в гр. Кресна.

Национален фестивал на пъстървата "Доспат - 2015"

10.10.2014

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури одобри за финансиране проект на сдружение "Риби и такъми", предвиждащ организирането на първия по рода си Национален фестивал на пъстървата "Доспат - 2015".

Подкрепа за горската сертификация в България

02.07.2014

"ПИ ДИ ЕМ Сървисис" ООД сключи договор за оказване на техническа и експертна подкрепа за изготвяне на национален стандарт за горска сертификация по системата на FSC. 

Природозащитни дейности с екипа на Ситибанк

10.06.2014

На 08.06.2014 г. организирахме доброволческа акция с екипа на Стибанк Европа АД в центъра за опазване на сухоземни костенурки в гр. Драгоман.

Спасяване на фиданки

14.02.2014

На 12.02.2014 г. екип на "ПИДИЕМ Сървисис" ООД организира акция по преместване на 300 дръвчета в обект на Национална компания "Индустриални зони" - Божурище.

Страници: | 1 | 2 | 3 |

Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел