Начало / Новини / Работна среща за старите гори

Работна среща за старите гори

08.12.2014

На 05.12.2014 г., в хотел Рила, гр. София се проведе експертна среща за обсъждане на концептуални проблеми при определянето на територии за осигуряване на гори във фаза на старост (ГФС).

В срещата, организирана по инициатива на WWF Дунавско – Карпатска програма България, се включиха близо 30 експерти от МЗХ-ИАГ, Териториални държавни предприятия, Лесотехнически университет, Институт за гората при БАН, природозащитни организации, фирми, лесовъди на частна практика, експерти.

По време на срещата бе представен наличния опит при определянето на ГФС в България, бяха обсъдени основните проблеми в тази сфера и предложени практически стъпки за тяхното решаване с цел изпълнение на законовите изисквания за отделяне на гори във фаза на старост, в които да няма стопанска намеса в бъдеще.

Срещата бе проведена с експертната подкрепа на ПИДИЕМ Съврисис ООД.


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел