Начало / Новини / Проучване на добри практики за устойчив туризъм

Проучване на добри практики за устойчив туризъм

04.03.2015

Екип на "ПИДИЕМ Сървисис" ООД извърши обследване на добри практики, свързани с развитието на устойчив туризъм около водни обекти на национално и международно ниво.

Обследването е извършено по договор за възлагане на малка обществена поръчка - част от изпълнението на Проект BG-04-HWR-2.1-010 „Разнообразяване и популяризиране на туристическите продукти и услуги в РО „ВЗР“, с възложител СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството”.

Работата ни по договора включваше идентифициране на 7 добри практики за устойчив туризъм около водни обекти (на национално и международно ниво), събиране и анализ на информация, срещи, интервюта, изготвяне на окончателен доклад .


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел