Начало / Новини / Изготвяме работен проект за «Поморийско езеро»

Изготвяме работен проект за «Поморийско езеро»

03.05.2012

През м. април 2012 г. „ПИДИЕМ Сървисис” ООД подписа договор за изготвяне на работен проект за обект „Маршрути за познавателен екотуризъм с туристическа инфраструктура в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”.

Възложител е СНЦ „Зелени Балкани”, в качеството си на бенефициент за изпълнение на проект № 58301–67-487 «Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания е европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро» по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013», финансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България.


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел