Начало / Новини / Участваме в проект за опазване и възстановяване на есетровите риби

Участваме в проект за опазване и възстановяване на есетровите риби

22.06.2012

"Пи Ди Ем Сървисис" ООД спечели поръчка насочена към подобряване съществуващите нормативни и поднормативни документи касаещи есетровите риби и препоръки за актуализиране на „Плана за действие за есетровите риби в българските акватории на река Дунав и Черно море”.

През м.юни 2012 г., ВВФ - България възложи на  "Пи Ди Ем Сървисис" ООД изпълнението на задание "Анализ на законодателството и нормативната база". Заданието е във връзка с реализацията на проект “Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.» съ- финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Kохезионния фонд на Европейската общност, Номер на договора: 5103020–С-012  Номер на проекта: 5103020-23-666, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. Като част от заданието ще бъде направени анализи на националната и международната нормативна уредба и политики касаеща есетровите риби и на съществуващия План за действие за есетровите риби в българските акватории на р. Дунав и Черно море. На тази основа ще бъдат изготвени препоръки за актуализирането на ключови за опазването на есетрите документи. Ще бъдат също така събрани информативни материали свързани с есетровите риби и справка за риборазвъдните стопанства произвеждащи хайвер и/ или месо от този вид риби. Заданието се очаква да бъде приключено до м. септември 2014 г.


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел