Начало / Новини

НовиниПредварителна оценка на ПРСР (2014 - 2020)

30.01.2014

Експерти на "ПИ ДИ ЕМ Сървисис" ООД участват в екипа за предварителна оценка на Програмата за развитие на селските райони на България за периода 2014 - 2020 г.

Информационна среща относно разработването на План за управление на резерват "Тисата"

27.01.2014

Дирекция на национален парк „Пирин” и „ПИ ДИ ЕМ Сървисис” ООД организират работна среща - дискусия за оповестяване началото на процеса по разработване на План за управление на Резерват „Тисата” за периода 2014 – 2023 г.

Разработваме План за управление на резерват "Тисата"

30.11.2013

В края на м. ноември 2013 г. "Пи Ди еМ Сървисис" ООД сключи договор с Дирекцията на Национален парк "Пирин" за разработване на План за управление на резерват "Тисата".

Инвентаризация на въглеродните емисии на РВД

17.10.2013

"ПИДИЕМ Сървис ООД" започна работа по договор с Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение” (РВД) за инвентаризация на емисиите на въглероден диоксид от дейността на предприятието.

Проект на План за управление на ЗЗ "Българка"

14.10.2013

Приключи работата ни по проекта на План за управление на защитена зона "Българка"

Одобрен проект по ОП "Рибарство"

16.07.2013

Изпълнителна агенция "Рибарство и аквакултури" и ОС на МИРГ "Високи Западни Родопи" одобриха за финансиране втори проект, разработен за наши клиенти от екипа на "ПИДИЕМ Сървисис" ООД.

План за биологична рекултивация на "Ада тепе"

05.04.2013

Екип на "ПИДИЕМ Сървисис" ООД започна работа по изготвяне на План за биологична рекултивация на засегнатите земи от добива и преработката на златосъдържащи руди от участък Ада тепе на находище Хан Крум, гр. Крумовград.

Предстои изготвяне на Стратегически план за развитие на горския сектор за периода 2013 – 2022 г.

01.03.2013

През м. февруари 2013 г. Изпълнителната агенция по горите към МЗХ обяви обществена поръчка с предмет: „Разработване, обсъждане и приемане на Стратегически план за развитие на горския сектор 2013-2022 г.”

Готов е работният проект за Поморийско езеро

30.11.2012

През м. ноември 2012 г. приключи работата ни по договор за изготвяне на работен проект за обект „Маршрути за познавателен екотуризъм с туристическа инфраструктура в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро” с възложител СНЦ „Зелени Балкани”.

Одобрен проект на "ПИДИЕМ Сървисис" ООД

27.08.2012

Изпълнителна агенция "Рибарство и аквакултури" и ОС на МИРГ "Високи Западни Родопи" одобриха за финансиране проект, разработен за наши клиенти от екипа на "ПИДИЕМ Сървисис" ООД.

Страници: | 1 | 2 | 3 |

Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел